Buiten spelen: natte neuzen en zandsnuitjes

Dagelijks contact met de natuur is niet meer vanzelfsprekend.  Buiten spelen raakt steeds meer in het gedrang.  Toch is 'samen buiten zijn'  belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Er is meer ruimte voor spel en beweging en kinderen leren spelenderwijs over "flora en fauna". Ook het leren kennen van  natuurlijke materialen gaat spelenderwijs, te denken valt hierbij aan zand, water, gras, takken,houtblokken en bladeren.Ik streef er naar om de kinderen zoveel mogelijk een natuurlijke omgeving te bieden. Bovendien heeft het natuurlijk spel een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de kinderen en leren ze beter omgaan met risico's. 

Van de veranda hebben we een tuinkamer gemaakt zodat de kinderen ieder seizoen buiten kunnen zijn. De kinderen spelen en eten evenveel buiten als binnen.


                 


De lage ramen in de ruimte zorgen voor een overzichtelijke en ruimtelijke opvang. Licht en ruimte geven de kinderen de mogelijkheid om sneeuw, wind, hagel en regen van dicht bij te bekijken. 
 

 

Ons kleine buitenverblijf

Onze woonwagen in de tuin is de ideale speelplek voor kinderen. Ze kunnen rollenspellen spelen, koken als "échte kok'' of verkleden als pietpiraat. Natuurlijk is er een stoere werkbank voor het timmerwerk met echte houtblokken.

  

           
 
 
 
 De liefde en de passie voor het buitenleven wordt bij Florisoen gestimuleerd.